Õpime matemaatikat läbi mängu

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi õpilane Kristo Kirkma mõtles loovtööna välja mängu, mille kohta kirjutab ise nii:

Mäng sai tehtud Scratchi kodulehel. Mängus on helid, mis annavad teada, kas on õige või vale vastus. Mängu lõpus, mil saab teada mitu protsenti vastustest olid õiged ja valed ja siis kuuldub plaksutamisheli ja kiitus, mis on märguandeks, et mäng on läbi. Mängus vasakus nurgas on 2 lahtrit mis näitavad õigete ja valede vastuste arvu. Mängus saab vastuseid lisada mängu all olevasse vastuselahtrisse. Õige vastuse korral lisandub õigete vastuste lahtrisse üks õige vastus ja vale vastuste korral lisandub valede vastuste lahtrisse üks vale vastus. Mängu lõpus saab teada mitu protenti vastustest olid õiged. Selleks, et mängu kujundus oleks huvitavam, lisasin sinna tegelase, kes küsib tehteid, mida mängija peab arvutama. Mängus on 3 taset, neist esimene tase on kerge, teine juba raskem ja kolmas tase eeldab juba väga head peast arvutamise oskust. Loodud mäng on mõeldud 6-12 klassi õpilastele ja sisaldab peast arvutamist ning mõtlemist. Kasutamisjuhend Mängu käivitab roheline lipp üleval paremal nurgas ja mängu tühistub punane kaheksanurk Mängu alustamiseks vajuta rohelise lipu peale Seejärel ilmuvad ekraanile peastarvutamise ülesanded Vastused kirjuta mängu all olevasse vastuselahtrisse NB! Kui tehtes küsitakse nulliga jagamist, siis vastuseks on Infinity (Lõpmatu, kuigi see ei ole matemaatiliselt õige). Näide: 17:0

Mängu leiad siit: https://scratch.mit.edu/projects/127004851/

Saksa keele õppematerjalid ja lingid

Meie kooli õpetaja Karmen Kisel käis Erasmus+ programmi raames koolitusel Düsseldorfis.

Siin on link, mida ta tihti tundides kasutab: http://www.goethe.de/lhr/prj/usg/deindex.htm

Keskkond, mida kasutab muusika kuulamiseks ja harjutustekoostamiseks laulu põhjal:

http://www.lyricsgaps.com/

Head lingid, mis jagati koolitusel ja mida tundides kasutada:

http://wortschatz.uni-leipzig.de/ –  päeva sõnad alates aastast 2002, hea sõnaleksikon

http://www.fluter.de/ – online noorteajakiri (ühiskond, poliitika, kultuur)

http://www.stadtpanoramen.de/ –  linnad ja vaatamisväärsused

http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/ticket-nach-berlin/s-32294

http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/telenovela/s-13121

http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/bandtagebuch/s-13891 – head õppeotstarbelised sarjad algajatele keeleõppeks, sobivad suurepäraselt tunni lõpuks motiveerimiseks

http://www.kaleidos.de/ –  igapäevaelu Saksamaal

 

Zooniverse.org

https://www.zooniverse.org/ on väga vahva lehekülg, kust leiavad ideid loodusainete õpetajad, kunstiõpetuse, matemaatika, keelte õpetajad. Lisaks on siin teemasid ajaloost, kirjandusest, kosmosest, meditsiinist jne. Väga soovitan. Vajab kasutajaks registreerimist.

Kuidas see töötab?

http://science.howstuffworks.com/  – väga põnevad videod, mis äratavad huvi kõikides vanuseastmetes ja on sobivad tundide ilmestamiseks. Nagu lehekülje nimetuski ütleb, räägivad videod sellest, kuidas asjad töötavad. Videod on teemade kaupa: kultuur, keskkond, tervis, loomad, seiklused, aed, elustiil, raha, teadus ja tehnoloogia.

 

Materjalide koondamise keskkond

Veebipõhine keskkond (varem tuntud kui Edcanvas), kus saab koondada erinevaid materjale. Lihtsa lohistamisega saab teha esitluse piltidest, videotest, tekstidest, veebilehtedest. Samuti saab üles laadida faile ka arvutist. Õpetajatel on võimalik luua ka klasse ning jagada oma materjale õpilastega. Võimalus on teha isegi lihtsat testi.

Veebiaadress: https://www.tes.com/lessons?redirect-bs=1

Konto loomine:

Ülevaade ja sisu lisamine:

Klassi ja testi loomine:

 

Teeme ise raamatu

https://www.mystorybook.com

E-raamatute keskkond, mis on mõeldud eelkõige noorematele õpilastele, registreerumisel küsitakse vanust. On olemad erinevad kujundamisvõimalused. Lihtne on lisada ja redigeerida teksti (saab kasutada täpitähti) ning lisaks valmis piltidele saab keskkonnas ka joonistada. Raamatud võivad olla privaatsed või avaldatud. Tasu eest saab raamatu pdf formaadis alla laadida.

Juhend (Tuuli Koitjärv):

 

Digar

DIGAR on Rahvusraamatukogu kasutajakeskkond, mis praegu pakub juurdepääsu digitaalarhiivis talletatud väljaannetele. Nende hulgas on e-raamatuid, ajalehti, ajakirju, kaarte, noote, fotosid, postkaarte, plakateid, illustratsioone, audioraamatuid ning muusikafaile. Raamatute ja perioodika vorming on enamasti pdf või epub, pildimaterjalil jpeg ja helisalvestistel wav.

Aadress asub siin: http://www.digar.ee/arhiiv/et/info/digarist

Nutisport

Nutispordi keskkond täieneb, eriti kolmapäeviti, neljapäeviti ja koolivaheajal.
Kui Sinul või Sinu koolil/tiimil õnnestub saada Nuti-MatiSuureks Sõbraks, siis:
* saad kasutada Nutispordi trennisaalide kogu varustust, sh:
** Test 10-30 tehtega 5-7 minutilise ajalimiidiga
** Võistlustrenn: Test + lisaaeg 45-120 sekundit
* saad osaleda nii Nutispordi Suurhalli, piirkonna kui ka oma õpetaja võistlussaalides
* õnnestumise korral pääseda Nutispordi tipptegijate finaalvõistlustele või Nuti-Mati rahvaspordipäevadele!

Kuidas Nuti-Mati Suureks Sõbraks saada? See maksab üsna vähe terveks õppeveerandiks, veel vähem (õppeveerandi kohta) kui tellite kogu aastaks, eriti vähe kui maksate kogu kooliga, uskumatult vähe kui maksab vald või linn kõikidele oma koolidele korraga. Aadressiltinfo(ät)nutisport.eu küsige täpsemalt 🙂

Nuti-rong sõidab juba sajaga! Esimese klassi vaguneis on veel sooje kohti. Uueks hooajaks lisandub ka VIP-vagun, kus tekib eriti pehme, soe ja mõnus tunne. Lambist!

Keskkond asub siin:http://nutisport.eu/

Uku suur süda

Eesti Puuetega Inimeste Koda otsustas projekti “Erinevus rikastab” raames anda välja 6-7-aastastele lastele, nende õpetajatele ja lapsevanematele suunatud raamatu ning juhendmaterjal “Uku suur süda”. Raamatu peamine eesmärk on tõsta laste teadlikkust inimeste individuaalsetest erinevustest ja iseärasustest.
Juhendmaterjal sisaldab raamatus käsitletud teemasid, mis on järgmised:
Teema 1: Mina olen eriline
Teema 2: Inimesed on erinevad
Teema 3: Minu perekond
Teema 4: Minu sees on erinevaid tundeid Teema
5: Mina toitun tervislikult
Teema 6: Mina olen kõigi vastu sõbralik ja hea
Teema 7: Räägime ilma sõnadeta
Teema 8: Kuidas kirjutavad ja loevad pimedad inimesed?
Teemade juurde kuuluvad tegevuste jaoks paljundatavad töölehed ning lisamaterjalid (vt LISAD), mille eesmärk on muuta teemade käsitlemine lihtsamaks lapsele, samuti täiskasvanule. Eelnimetatud teemasid võib õpetaja kasutada oma töös nii enne kui ka pärast raamatu lugemist. Teadmiste omandamisel ja kinnistamisel on kindlasti abiks ka peatükk “Suunavaid küsimusi aruteluks” ning viited lisalugemiseks. Millisel viisil ning kui suures mahus õpetaja juhendmaterjali oma töös kasutab, jääb iga õpetaja enda otsustada.

Raamatu leiad siit:
http://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2012/03/UKU_veebiraamat.pdf

Juhendmaterjali leiad siit:
http://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2012/03/UKU_veeb_juhendmaterjal.pdf

Väärtuskasvatus algkoolis

Tuuli Koitjärv on koostanud suurepärase õppematerjali algklassidele, kus käsitletakse väärtuskasvatust algklassides.

Väärtuskasvatuse roll on koolis väga tähtsal kohal. Õppematerjal “Väärtuskasvatus algkoolis” on abiks aineõpetajale algkooli I kooliastmes (inimeseõp, eesti keele tundides). Koolil ja õpetajal on oluline roll väärtuskasvatajana aineõpetuse kõrval. Antud õppematerjalid toetavad õppijat mõtlemisel, valikute tegemisel ning otsuste langetamisel. Järjest mitmekesisem elu meie ümber nõuab suuremaid valikute tegemisi, mis nõuavad lastelt ka suuremaid oskusi. Uues RÕK-is on lisatud läbivate teemade hulka ka teema “Väärtused ja eetilisus”.

Õppematerjal sisaldab

  • teemade kaupa tunnikavasid õpetajale ning õppematerjale õpilastele kasutamiseks (iga tund on seotud ühe temaatilise multifilmiga)
  • näiteid õppeainete lõimingust
  • näiteid IKT vahendite kasutamisest 

Õppematerjali leiad siit: Väärtuskasvatus algkoolis