Sõnaliigid

Mõned leheküljed sõnaliikide teema käsitlemiseks 1.  ja 2. kooliastmes.

http://learningapps.org/display?v=ebgntitt

http://www.kubbu.com/?s=sonaliigid2

http://web.zone.ee/tiia_e_testid/eesti%20keel_2.%20klass/sonaliigid_v.htm

http://www.quizrevolution.com/ch/a97451/go/s_naliigid

http://www.quizrevolution.com/ch/a80906/go/s_naliigid