Zooniverse.org

https://www.zooniverse.org/ on väga vahva lehekülg, kust leiavad ideid loodusainete õpetajad, kunstiõpetuse, matemaatika, keelte õpetajad. Lisaks on siin teemasid ajaloost, kirjandusest, kosmosest, meditsiinist jne. Väga soovitan. Vajab kasutajaks registreerimist.

Jõulude ootel

Jõulude ootel on veebilehekülg, mis valmis kodutööna ühe kursuse raames. Esimesele klassile esialgu mõeldud lehekülg sisaldab põhiainetega seotud ülesandeid ja harjutusi. Kindlasti tuleb lisa 2. klassile mõeldud harjutuste ja ülesannete näol järgmisteks jõuludeks.

Lehekülje leiad siit: http://piparkook.weebly.com/

joulud

Sõnade õpetamine

Spellic.com on veebipõhine keskkond võõrkeelsete sõnade õppimiseks. Kui kasutajakonto loodud, on võimalik valida lähtekeel ja sihtkeel ning saab asuda sõnu sisestama.  Sõnadeloendi saab ka välja printida ning veebikeskkonnas õppimiseks on võimalik kasutada nii klassikalist tõlkimismoodust kui ka lõbusaid mänge. Harjutusi saab koostada ka näiteks verbivormide ja fraaside õppimiseks.