Õppimist toetav hindamine

Õppimist toetava hindamise kohta on mitu põnevat linki:

  1. http://hindaminekoolikeskkonnas.weebly.com/otildeppimist-toetav-hindamine-kui-osa-koolikultuurist.html
  2. https://6ppimisttoetavhindamine.wordpress.com/
  3. https://koolielu.ee/info/readnews/106547/kujundav-hindamine-kui-voimalus