Õppimist toetav hindamine

Õppimist toetava hindamise kohta on mitu põnevat linki:

  1. http://hindaminekoolikeskkonnas.weebly.com/otildeppimist-toetav-hindamine-kui-osa-koolikultuurist.html
  2. https://6ppimisttoetavhindamine.wordpress.com/
  3. http://www.geo.edu.ee/joomla/images/sygiskool_2013/hindamine_kersti_ojassalu.pdf
  4. http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Seminarid/%C3%95ppimist%20toetav%20hindamine_02.11.2016_Sirje%20Rekkor_.pdf
  5. https://koolielu.ee/info/readnews/106547/kujundav-hindamine-kui-voimalus
Advertisements