Haridusliku sisuga videod

http://unplugthetv.com/ on lehekülg, kust leiad videosid oma tundide ilmestamiseks. Haridusliku sisuga videod on 4-5 minutilised ja hõlmavad teemasid seinast seina.

 

Õppimine ja õpetamine

Raamat “Õppimine ja õpetamine esimeses ja teises kooliastmes”, mille on toimetanud Eve Kikas, annab ülevaate sellest, kuidas esimese ja teise kooliastme, st 1.–6. klassi õpilased arenevad ja õpivad ning kuidas neid selles protsessis paremini toetada. Kirjutamisel on toetutud teoreetilistele lähenemistele, mis rõhutavad laste arengu terviklikkust, nende aktiivsust ja vajadust arvestada õpetamisel laste arengu taseme ja iseärasustega, samuti nende uskumuste, kogemuste ja teadmistega. Teisalt teadvustatakse, et õpetajatel (nagu ka lapsevanematel) on tähtis roll laste arengu suunamisel.
Raamatut saab kasutada õppevahendina klassiõpetajate koolitamisel ning loodetavasti pakub see uusi vajalikke teadmisi õpetajatele ja teistele lastega töötavatele spetsialistidele. Erinevate peatükkide autoriteks on Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli õppejõud, kes tunnevad hästi valdkonda, millest nad kirjutavad. Autorid on erineva teoreetilise tausta ja praktilise kogemusega. See, et tänapäeval pole ühtset valdavat teooriat laste arengust, peegeldub ka kirjutatus – eri osades toetutakse mõnevõrra erinevatele käsitlustele. Samuti kajastub raamatu erinevates peatükkides autorite suhe teooria ja praktikaga. Mõnes osas kirjapandut saab kohe praktikas kasutada, teises osas esitatu mõistmine ja rakendamine nõuab ilmselt suuremat mõttepingutust. Raamatu eesmärgiks ei ole pakkuda õpetajatele üksnes nõuannete loetelu, vaid edastada ka laiemaid teoreetilisi teadmisi. Üldiste teooriate ja seaduspärasuste tundmine võimaldab tuletada efektiivseid tegutsemisviise ja võtteid igal õpetajal endal, arvestades konkreetset keskkonda ja laste iseärasusi. Samuti aitab see õpetajal oma tööd mõtestada.

Raamat asub siin: http://eduko.archimedes.ee/files/EDUKOraamatkaanega.pdf

Testide koostamine

Flubaroo on testide koostamise keskkond. Keskkonna aadress on: http://www.flubaroo.com/

Flubaroo on seotud Google Formsiga ning lubab õpetajal Google Formi hinnata. Alguses tuleb luua ankeet küsimustega. Õiged vastused saab keskkond teada, kui vastata ankeedile õigete vastusega ning pärast ära määrata, et need on õiged vastused. Pärast õpilaste vastamist saab õpetaja põhjaliku ülevaate, kuidas läks. Samuti saab keskkonna kaudu õpilastele saata postkasti nende vastused ja tulemused.

Meeri Sild on koostanud kasutusjuhendi Flubaroo keskkonna kasutamise kohta.

Lisandunud uuendused:
  • Ühe küsimuse eest saab anda kuni 5 punkti.
  • Alla 70% saanud õpilaste tulemused on tabelis punasega.
  • On võimalik lühivastuses lubada mitu erinevat õiget vastust (N: kutsikas %or koerapoeg).
  • Õpilased saavad oma postkasti kirja tulemustega. Õpetaja saab otsustada, millal tulemused saadetakse ja mida tulemuses sisaldavad.
  • Keskkond peab arvet, kellele on kiri postkasti saadetud ja teeb tabelisse x märgi.
  • Igale õpilasele on võimalik anda individuaalselt tagasisidet.