Zooniverse.org

https://www.zooniverse.org/ on väga vahva lehekülg, kust leiavad ideid loodusainete õpetajad, kunstiõpetuse, matemaatika, keelte õpetajad. Lisaks on siin teemasid ajaloost, kirjandusest, kosmosest, meditsiinist jne. Väga soovitan. Vajab kasutajaks registreerimist.

Advertisements

Loodusteaduslikud mudelid põhikoolile

Käesolev lehekülg on väravaks projekti “Põhikooli uurimusliku õppe mudelid” raames valminud õpitarkvarale.Mudelid on mõeldud abiks loodusainetes -bioloogias, keemias ja füüsikas – õpetatavatest protsessidest ja nähtusest arusaamisel.

Õpetaja leiab sellelt leheküljelt mudelite lühikirjelduse, kasutusjuhendid, teoorialehed, infot, kuidas neid tunnis kasutada.

Väga hea abimaterjal bioloogia, keemia ja füüsika õpetajatele! Soovitan kindlasti tutvuda.

Leheküljega saad tutvuda siin: http://mudelid.5dvision.ee/

Keemia 10. klassile

Esimene tsükkel

Põhikooli kursuse kordamine (A1.1.)

Aatomi ehitus ja keemiline side (A1.2.)

Metallide keemia (A1.3.)

Teine tsükkel

Elektrolüütilise dissotsiatsiooniteooria (A2.1.)

Halogeenid ja väävel (A2.2)

Lämmastik ja fosfor; keemilise reaktsiooni kiirus ja tasakaal (A2.3)

Keemia riigieksamist

Anorgaanilise keemia konspekt olümpiaadiks

Olulisemate arvutusülesannete tüüpide lahendusvõtted

Mitmesugused olümpiaadidel vajalikud asjad

Lisad (tabelid)

Lingid