Esitlused

Siia lehele olen kokku kogunud meie kooli õpetajate PowerPointis tehtud esitlused.

Annika Nikonov annab ülevaate elust koolis:

Elu koolis

Anna Dekelbaumi esitlus vene keele tundideks :

Города-миллионеры России

Tanel Renter tutvustab oma esitlusega põnevat spordiala:

Sobukai

Liana Lepiku  esitlus:

ESTER kataloogi tutvustus.

Eha Keele esitlus kirjanduse tundideks:

M. Bulgakovi tuntumad teosed

Siiri Aiaste esitlus on ajaloo tunni ilmestamiseks:

Diktatuurid kahe maailmasõja vahel

Heli Paju esitlus on abiks kirjandust õpetades

Dante Alighieri

Kübe Tämmo esitlus aitab matemaatika tunnis paremini selgusele jõuda pöördkehades.

PÖÖRDKEHAD

Riina Rotšani esitlus aitab 5. klassile selgitada nõudeid jutu/kirjandi koostamiseks.

Jutu kirjutamine

Aire Luuguse esitlus on abiks 3.klassi loodusõpetuse tunnis.

Seened 3.klass

Liisi Kattago esitlus on hispaania keele tunni abimaterjal

Hispaania keel

Priit Ratassepp käsitleb 2. maailmasõja teemasid.

teine maailmasoda

Ly Meleski esitlus on jõulukommetest, sobibhästi algklassidele.

Jõulud

Külli Ratasepp on teinud kadripäeva kommetest esitluse.

KADRIPAEV RAHVAKALENDRIS

Karmen Kisel jagab näpunäiteid saksa keele tundideks

Kasulikud nipid saksa keele õppimiseks

Ülle Piibar tutvustab kultuuri Araabias

Araabia kultuur

Helen Saartsi esitlus on mõeldud inglise keelse geograafia tunni materjaliks, mis tutvustab Austraaliat.

Australia

Veinika Lemsalu esitlus õppekäikudest ja ekskursioonidest

Ekskursioonid, matkad

Helina Aslan tutvustab jõulude traditsioone

Jõulud

Anette Puusempa esitlus kolmnurkadest

Kolmnurk

Kristi Toomra esitleb Islandit

Islandi 3 etüüdi

Riina Raaga esitlus on eesti keele tundideks vajalik õppematerjal

Muinasjutt

Kertu Pildre õppematerjal on mõeldud loodusõpetuse tundideks metsloomade käsitlemisel.

Metsas elavad loomad

Kirsti Vooglaid esitlus aineosakestest on väga hea õppematerjal.

AINEOSAKE

Tiia Samoilovi esitlus käsitleb konflikti.

Konflikt

Heli Malve õppematerjal on mõeldud tüdrukute käsitöö tunniks.

SÕRMKINDAD

Annela Valdi tutvustab e-matemaatika pilootprogrammi.

E-matemaatika

Esta Saula esitlus riietest on suunatud muukeelsetele õpilastele.

Riided

Niina Rekuta esitlus on vene keele tunnis kasutatav materjal Venemaa geograafiast.

Venemaa geograafia

Olga Lillemaa vene keele tunnis kasutatav esitlus on Vostokist

Vostok

Kati Lepp tegi toreda esitluse jalgrattahuvilistele.

JALGRATTASPORT

Tiina Liiva vahva esitlus lumest on siin: lumi

Katrin Näär tegi esitluse, mis kuulub keemia valdkonda. Teema: reaktsioonide suund.

Reaktsioonide suund

Valentina Tsirihhova esitlus on abimaterjal matemaatika tunnis Pythagorase teoreemi õpetamiseks

Pythagorase teoreem

Maarika Jändi juhendamisel valmis esitlus anoreksiast.

Anoreksia

Liidia Kuusksalu tegi esitluse, millest on abi neile, kes õpivad suusatama.

Suusatamine

Ele-Marika Soovälja esitlus aialoomadest

Aialoomad