Meie õppematerjalid

Meie kooli õpetajate valmistatud õppematerjalid on leidnud koha sellel lehel.

Õpetaja Marilis tegi mõistekaardi ajaloo tunni ilmestamiseks:

http://bit.ly/1leDfoy

Saksamaa

Õpetaja Eve tutvustab Mandalat. Töö on valminud Prezis:

http://bit.ly/1dnq81L

Õpetaja Veinika esitlus on tehtud Prezis. Esitlus tutvustab Türgit.

http://bit.ly/NGOkQb

Õpetaja Esta õppematerjal inimese elundkondadest on mõeldud 4.klassi loodusõpetuse tundideks

Elundkonnad

Õpetaja Kertu mäng aitab õpilsatel korrutustabelit paremini omandada. Võimalus on valida erinevaid mänge ja arvutada. Väga lahe õppematerjal!

http://reviewgamezone.com/game.php?id=18193

Kodutoo3

Kooli psühholoogi õppematerjal depressioonist:

http://bit.ly/POHvhw

Depressioon

Õpetaja Katrini õppematerjalid ilmestavad keemia tunde:

MyCloud Symbolid

MyCloud Elemendid

Õpetaja Liisi mõistekaart on abiks inglise keele tundides:

http://bit.ly/1gOkYXS

text2mindmap

Sõnapilve koostamiseks kasutas õpetaja worditout.com  keskkonda

http://worditout.com/word-cloud/369256

WordItOut-word-cloud-369256

Õpetaja Kübe kasutas Thinglinki keskkonda ja valmistas helkuri vajalikkust rõhutava õppematerjali, mida on hea kasutada klassijuhtaja tundides igas vanuseastmes.

https://www.thinglink.com/scene/502406555929411584

Kodutoo2

Õpetaja Helina tegi  mõistekaardi, mis sobib nii kassijuhataja tundides käsitlemiseks kui ka inimeseõpetuses. Teema puudutab õpilaste motiveeritust, mis neid motiveerib ja mis aitaks motiveerida. Hea näidismaterjal arutlemiseks ja analüüsimiseks. Suuliselt saab veel juurde täiendada:

helinamottekaart

Õpetaja Olga kasutas Thinglinki keskkonda ja tegi vene keele tunniks sobiliku õppematerjali:

http://www.thinglink.com/scene/502163706629586946

kodutoo1

Õpetaja Karmenil on valminud kolm õppematerjali:

1. Veebipõhine õppematerjal – mälumäng  „Sehenswürdigkeiten von Deutschland“/ „Saksamaa vaatamisväärsused“. Sobib kasutamiseks A1.2-A2.1 taseme saksa keele tundides.

http://LearningApps.org/view75239

2. Veebipõhine õppematerjal  – slaidishow „Berliner berühmte Sehenswürdigkeiten“/“Berliini maailmakuulsad vaatamisväärsused“. Sobib kasutamiseks sisuliselt kõigi keeletasemete tundides.

http://www.kizoa.com/slideshow/d3092593k4115288o1/berliner-weltberhmte-sehenswrdigkeiten

Untitled

3. Prezi esitlus „Kokkuvõte Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi kodukorra olulisemad punktid“ klassijuhataja tunnis kasutamiseks:

http://prezi.com/uerf1tzjlnxu/tallinna-kuristiku-gumnaasiumi-kodukord/#

Õpetaja Aire loodusõpetuse materjal Eesti kaardi kohta :

http://www.thinglink.com/scene/498741196546375681

Eestimaa

Samas keskkonnas õpetaja Kristi töö aitab muusikatundi ilmestada

Töö asub siin: http://www.thinglink.com/scene/498932465486790657

Õpetaja Ly materjal eesti keele tunniks – kirjuta jutuke.

http://worditout.com/word-cloud/361244

Muinasjutt väikesest kaelkirjakust