Õpime matemaatikat läbi mängu

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi õpilane Kristo Kirkma mõtles loovtööna välja mängu, mille kohta kirjutab ise nii:

Mäng sai tehtud Scratchi kodulehel. Mängus on helid, mis annavad teada, kas on õige või vale vastus. Mängu lõpus, mil saab teada mitu protsenti vastustest olid õiged ja valed ja siis kuuldub plaksutamisheli ja kiitus, mis on märguandeks, et mäng on läbi. Mängus vasakus nurgas on 2 lahtrit mis näitavad õigete ja valede vastuste arvu. Mängus saab vastuseid lisada mängu all olevasse vastuselahtrisse. Õige vastuse korral lisandub õigete vastuste lahtrisse üks õige vastus ja vale vastuste korral lisandub valede vastuste lahtrisse üks vale vastus. Mängu lõpus saab teada mitu protenti vastustest olid õiged. Selleks, et mängu kujundus oleks huvitavam, lisasin sinna tegelase, kes küsib tehteid, mida mängija peab arvutama. Mängus on 3 taset, neist esimene tase on kerge, teine juba raskem ja kolmas tase eeldab juba väga head peast arvutamise oskust. Loodud mäng on mõeldud 6-12 klassi õpilastele ja sisaldab peast arvutamist ning mõtlemist. Kasutamisjuhend Mängu käivitab roheline lipp üleval paremal nurgas ja mängu tühistub punane kaheksanurk Mängu alustamiseks vajuta rohelise lipu peale Seejärel ilmuvad ekraanile peastarvutamise ülesanded Vastused kirjuta mängu all olevasse vastuselahtrisse NB! Kui tehtes küsitakse nulliga jagamist, siis vastuseks on Infinity (Lõpmatu, kuigi see ei ole matemaatiliselt õige). Näide: 17:0

Mängu leiad siit: https://scratch.mit.edu/projects/127004851/