Zooniverse.org

https://www.zooniverse.org/ on väga vahva lehekülg, kust leiavad ideid loodusainete õpetajad, kunstiõpetuse, matemaatika, keelte õpetajad. Lisaks on siin teemasid ajaloost, kirjandusest, kosmosest, meditsiinist jne. Väga soovitan. Vajab kasutajaks registreerimist.

Advertisements

Eesti kultuuriloo õppematerjal

Eesti kultuuriloo õppematerjal on koostatud illustreerima gümnaasiumi Eesti ajaloo õpinguid, kuid sobib kasutamiseks ka põhikoolis koduümbruse ajaloo tundmaõppimiseks ning kultuurikeskkonna mõtestamiseks.

Õppematerjali komplekti kuuluvad 17 raamatut. Paberkandjal on iga piirkonna koolis oma maakonna õppematerjal ning gümnaasiumidel lisaks kõikidest raamatutest koosnev komplekt.

Kultuuriloo õppematerjal on üles ehitatud kronoloogilisel põhimõttel ning struktureeritud Eesti ajaloo ainekava periodiseeringu alusel. Õppematerjalist leiab teabetekste, millega tutvumiseks on koostatud töölehed, aga ka legende, ülevaateid piirkonna tuntud isikutest, kirjas on ka tähtsamad muuseumid koos annotatsiooniga, mida võiks õpilastega külastada.