Viitamine

Siit leiad juhendi kasutatud allikate loetelu koostamiseks. juhendi on koostanud E. Tarro.

Siin on juhend viitamise kohta, mis on ilmunud Õpilaste teadusajakirjas Akadeemiake.

Advertisements