Zooniverse.org

https://www.zooniverse.org/ on väga vahva lehekülg, kust leiavad ideid loodusainete õpetajad, kunstiõpetuse, matemaatika, keelte õpetajad. Lisaks on siin teemasid ajaloost, kirjandusest, kosmosest, meditsiinist jne. Väga soovitan. Vajab kasutajaks registreerimist.

Inimese- ja loodusõpetuse tundideks

Inglise keelsed lühifilmid aitavad saada selgust, kuidas inimene “töötab”.

Vaata filmi siit: https://www.youtube.com/watch?list=PLtx-qUNKJwDz2h9S5Yvil7NmwuofKC9C3&v=8dgoeYPoE-0

 

Võti loodusesse KeyToNature

KeyToNature oli kolme-aastane projekt, mis arendas elurikkuse õppimiseks ja õpetamiseks tarvilikke interaktiivseid elektroonilisi töövahendeid.

Põhieesmärk:
võimaldada vaba ligipääs interaktiivsetele õpivahenditele –elusorganismide määrajatele – ja muuta vahetuskõlbulikuks nendega seotud andmed, eesmärgiga  toetada loodusliku mitmekesisuse tundmaõppimist erinevatel õpitasanditel.

Eesmärgid:
* andmebaasides sisalduvate andmete vahetuskõlbulikuks muutmine, mis võimaldaks luua palju rohkem interaktiivseid määrajaid;
* elektrooniliste määrajate kasutuskõlbulikkuse testimine erinevatel õpitasemetel, põhikoolidest magistriõppe kursusteni ülikoolis.

http://www.ut.ee/ial5/keytonature/est/tool.htmldigi